Hogyan lehet Önnek nullrezsis a háza?

A rezsi egy soha le nem járó kötelezettség, ezt mind jól tudjuk. Az általunk kínált megoldással azonban Ön amellett, hogy függetlenítheti magát az energiaárak folyamatos emelkedésétől, ingatlanja értékét is jelentősen megnövelheti a Magyar Államkincstár Otthonfelújítási programjának keretein belül!

Számoljunk egy kicsit…

Tegyük fel, hogy az Önök 120 négyzetméteres családi házának villany-számlája 15 ezer Ft, fűtésszámlája pedig átlagban 25 ezer Ft, ami összesen 40 ezer Ft. Felszerelünk Önnek napelemet, valamint elektromos fűtési rendszert 4 millió Ft-értékben, melyet követően 0 Ft lesz az áram-, és a fűtésszámlájuk. Ha mindezt készpénzbúl finanszírozta volna akkor 8 év lenne a beruházás megtériülési ideje.

Amennyiben az 50%-os Otthonfelújítási Program keretein belül valósítja meg ezt a projektet a 4 millió Ft felét utólag visszaigényelheti. Tehát így a 2 millió Ft-nak kell megtérülnie, amihez már csak 4 és év szükséges.

Most számoljuk mindezt kölcsönnel! Egy 4 millió forint összegű, 3% kamatozású kölcsön felvételével, valamint az otthonfelújítási támogatással Ön fix 10 évig 19.500 Ft-ot fizet havonta a kölcsön után. Vagyis a fizetendő rezsi kevesebb lesz, mint eredeti számláinak fele! Így a napelem által havonta megspórolt 40 ezer Ft-ból még mindig 20.500 Ft marad a zsebében, amely a futamidő végén 2.400.000 Ft megtakarítást és immáron ténylegesen 0 Ft-os rezsit jelent, miközben ingatlanjának értéke 1,5-szeresére nőtt!


Ha valaha fontolgatta már, hogy jó lenne az energia szolgáltatók áraitól függetlenül élni, a szükséges energiát önállóan megtermelve, akkor keressen fel minket!


Otthonfelújítási program 2021

2021. január 1-jén elindult a kormány által korábban bejelentett otthonfelújítási program, melynek lényege, hogy a családok felújítási költségeinek felét az állam magára vállalja (maximum 3 millió Ft-ig), tehát például egy 6 millió Ft-os összköltségű felújítás esetén 3 millió Ft jár vissza. Értelemszerűen ennél kisebb összeget is lehet igényelni a NAPELEMRE és ELEKTROMOS FŰTÉSi rendszer kialakítására is fordítható támogatás keretein belül.
A támogatás igénybevételéhez legalább egy gyermekre, minimum egyéves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszonyra és köztartozás-mentességre van szükség. Minden család csak egyszer élhet ingatlanonként ezzel a lehetőséggel, amelyet ha később eladnak akkor sem kell visszafizetnük a támogatást, ugyanakkor ők utána már nem vehetik igénybe ugyanezt a támogatást.
A továbbiakban nézzük meg néhány gyakran ismételt kérdést, az azokra vonatkozó válaszokkal:

– Mikor és milyen úton juthatnak az igénylők a támogatáshoz?

A családoknak meg kell előlegezniük a felújítás teljes költségét, amit utólag tudnak visszaigényelni a Magyar Államkincstárnál. Az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követő 60 napon belül teljesen egészében elektronikus (vagy postai) úton kell beküldeni. Az államkincstárnak 30 napja van az elbírálásra, pozitív döntést követően pedig 5 napon belül kiutalják a támogatás összegét.

– Mely személyek igényelhetik a támogatást?

Azon magyar állampolgárságú házaspárok, élettársak, vagy elváltak akik legalább egy gyermeket várnak, vagy nevelnek. Ha a szülők lakhelye nem azonos:
a) az a fél lehet jogosult a maximum 3 millió forintos támogatásra, akinél legalább egy közös gyermekük lakhelye van, míg a másik félnél egy gyermeknek sincsen lakhelye, vagy
b) ha mindkettejük lakhelye megegyezik legalább egy közös gyerekük lakhelyével akkor külön-külön maximum 1,5 millió forintos támogatást vehetnek igénybe (ha az egyik szülő lemond az őt megillető részről, akkor a másik megkaphatja a teljes 3 millió forintos összeget)

– Mely ingatlanra vehető igénybe a program?

Magyarország területén fekvő, a nyilvántartásban lakás, vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületeinek korszerűsítésére vehető igénybe.

Abban az esetben lesznek jogosultak a támogatásra, ha az igénylő és a gyermek(ek) a lakásban együttesen legalább 50%-os tulajdonjogot birtokolnak. Olyan több lakásból álló ingatlan esetén, ami osztatlan közös tulajdonban van, az igénylő által benyújtott használati megállapodás, vagy bírósági ítélet szükséges.

Az igénylő, valamint a támogatásra való jogosultság elbírálásához igénybe vett valamennyi gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább 1 éve lakcím szerinti bentlakási jogviszonnyal kell, hogy rendelkezzen (kivéve magzat esetén).

Ugyanarra az ingatlanra ugyanazon személy csak egyszer veheti igénybe a támogatást. Kivéve hogyha az ingatlan később eladásra kerül, mert ekkor az új tulajdonos újból megigényelni a támogatást, ha még nem tette meg korábban.

– Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

a) az igénylő magzata a várandósság 12. betöltött hetét követően
b) vér szerinti vagy örökbefogadott, a 25. életévét még be nem töltött gyermek
c) a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy
d) az igénylő kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt annak kirendelt gyámja

– Milyen TB jogviszony-feltételek szükségesek?

A köztartozásmentes igénylő legalább 1 éves, folyamatos TB jogviszonnyal kell, hogy rendelkezzen, melyben egybefüggően maximum 30 nap megszakítás megengedett. Jogosult lehet a támogatásra továbbá nyugdíj mellett munkavégző, felsőoktatásban résztvevő, valamint az utolsó 3 hónapban álláskeresési járadékot felvevő személy.

Fontos lehet továbbá, hogy aki a támogatás megigénylését megelőző 180 napban közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy az igénylés benyújtásakor külföldi TB jogviszonnyal rendelkezik, az nem jogosult a támogatásra!

– Milyen módon ellenőrizheti utólagosan az igénybevétel jogszerűségét a Magyar Államkincstár?

Legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig az Államkincstár jogosult a Kormányhivatal bevonásával helyszíni ellenőrzés keretében a lakást megvizsgálni, amelyről a Kormányhivatal jegyzőkönyvet készít. Ha a jegyzőkönyvben foglaltak alapján a Kincstár megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe az otthonfelújítási támogatást, akkor felszólítják az igénylőt a támogatás az államháztartásról szóló törvény szerinti, kamattal növelt összegének visszafizetésére!

Egyéb fontos tudnivalók:
  • Az Otthonfelújítási program igényléséhez nem akadály, ha az inglatlan a vállalkozás székhelyeként, telephelyeként van bejelentve
  • A felújítással kapcsolatos munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak abban az esetben fogadható el, ha a vállalkozó nem közeli hozzátartozója vagy élettársa az igénylőnek
  • A Falusi CSOK igénybevétele során már elszámolt költségek nem vehetők figyelembe!
  • A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe (0% és 27%-os áfaértékű számla fogadható el)!

További információkért látogasson el a Magyar Államkincstár hivatalos oldalára!


Ha felkeltette az érdeklődését ez a kivételes lehetőség
kérje ingyenes igényfelmérésünket!